Brugervilkår

Brugervilkår

Denne side (sammen med de dokumenter, der henvises til heri) beskriver de vilkår, på hvilke vi giver dig adgang til samt brug af vores websted www.twinings.dk, og under hvilke betingelser vi kan tilbyde specielle kampagner i visse perioder ad gangen. Læs venligst disse vilkår grundigt, før du fortsætter med at bruge vores websted.

Vilkårene påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder som forbruger.

WEBSIDE - Vilkår for brug

Adgang til og brug af dette websted (www.twinings.dk) er tilvejebragt af R. Twining & Company Limited ("Twinings"), "vi", "os" eller "vores" (registreret i England og Wales under registreringsnummer 525 071 til vores hovedkontor på Weston Center, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY) på følgende betingelser:

1. Ved at bruge dette websted accepterer du at være juridisk bundet af disse vilkår, som træder i kraft straks, første gang du bruger webstedet. Hvis du ikke accepterer alle nedenstående betingelser, skal du ikke forsøge at få adgang til og/eller bruge denne side.

2. Vi kan ændre disse vilkår når som helst ved at annoncere ændringer online. Læs venligst disse vilkår regelmæssigt for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer foretaget af os. Din fortsatte brug af dette websted, når ændringerne er annonceret, betyder, at du accepterer at være bundet af disse opdaterede og/eller ændrede vilkår.

Brug af www.twinings.dk

3.  Du må ikke kopiere, reproducere, genudsende, downloade, sende, transmittere, stille til rådighed for offentligheden eller på anden måde bruge dette websteds indhold på nogen måde [undtagen til din egen personlige, ikke-kommerciel brug]. Du er også indforstået med ikke at tilpasse, ændre eller skabe afledte værker fra noget af indholdet på webstedet [undtagen til din egen personlige, ikke-kommerciel brug]. Enhver anden brug af dette websteds indhold kræver skriftlig tilladelse fra Twinings.

4. Du accepterer kun at bruge dette websted til lovlige formål i overensstemmelse med disse betingelser [og dette websteds acceptable anvendelse] og på en måde, der ikke krænker rettigheder, eller begrænser eller forhindrer en andens brug og nydelse af dette websted. Forbudt adfærd omfatter chikane eller forårsagelse af lidelse eller ulempe for enhver person, overførsel af obskønt eller stødende indhold eller forstyrrelse af den normale dialog på dette websted.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar

5.  Dette websteds indhold, herunder de oplysninger, navne, figurer, billeder, logoer og ikoner på eller i forbindelse med Twinings og/eller dets produkter og tjenesteydelser (eller tredjeparts produkter og tjenesteydelser), leveres "som de er" og på en "tilgængelig" basis uden nogen forklaringer eller nogen form for garanti (eksplicit eller implicit ved lov), forursat tilladt ved lov, herunder underforståede garantier for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, kompatibilitet, sikkerhed og nøjagtighed.

6.  Under ingen omstændigheder kan Twinings gøres ansvarlig for evt. følgetab eller skader (uanset om sådanne tab var forudset, forudsigelige, kendte eller andet): (a) tab af data, (b) tab af indtægt eller forventet fortjeneste, (c) tab af virksomhed, (e) tab af goodwill eller skadet omdømme, (d) tab af muligheder, (f) tab lidt af tredjeparter, eller (g) alle indirekte skader, følgeskader, særlige eller eksemplariske skader som følge af brug af dette websted uanset handlingsmåde.

Twinings garanterer ikke, at funktionerne i webstedets indhold vil være uafbrudt eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at webstedet eller serveren, som gør det tilgængeligt, er fri for virus eller bugs.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

8.  Navne, billeder og logoer, der identificerer Twinings eller tredjeparter og disses produkter og tjenesteydelser, er underlagt ophavsret, mønsterrettigheder og varemærker tilhørende Twinings og/eller tredjeparter. Intet i disse betingelser kan opfattes som indirekte eller berettiget eller på anden måde overdragelse af licens eller ret til at bruge noget varemærke, patent, mønsterrettighed eller copyright tilhørende Twinings eller andre tredjeparter.

Bidrag til www.twinings.dk

9.  Når du opfordres til at indsende et bidrag til dette websted (herunder tekst, fotos, grafik, video eller lyd), accepterer du, ved at indsende dit bidrag, at yde Twinings en evig, royaltyfri, ikke-eksklusiv, underlicenserbar ret og licens til at bruge, reproducere, modificere, tilpasse, publicere, oversætte, skabe afledte værker fra, distribuere, udføre, afspille, offentliggøre og gøre brug af alle ophavsrettigheder og offentlige rettigheder med hensyn til dit bidrag på verdensplan og/eller til at inddrage dit bidrag i andre værker i et hvilket som helst medie, der er kendt nu, eller som udvikles senere,  i hele gyldighedsperioden for enhver af de rettigheder, der måtte gælde for dit bidrag, og i overensstemmelse med dette websteds politik for acceptabel brug og fortrolighedsrestriktionerne ifølge dette websteds fortrolighedspolitik. Hvis du ikke ønsker at give  Twinings ovenstående rettigheder, skal du ikke indsende dit bidrag til dette websted.

10. Ifølge pkt. 9, ved at indsende dit bidrag til dette websted:

a. garanterer du, at:

i. dit bidrag er dit eget originale arbejde, og at du har ret til at gøre det tilgængeligt for Twinings til alle ovenstående formål;

ii. det ikke er ærekrænkende, og

iii. det ikke er i strid med nogen lov, og

b. holde Twinings skadesløs for alle juridiske gebyrer, erstatninger og andre omkostninger, der kan tillægges Twinings som et resultat af dit brud på den ovennævnte garanti, og

c. give afkald på eventuelle moralske rettigheder i dit bidrag med henblik på dets forelæggelse for og offentliggørelse på dette websted og ovennævnte formål.

Generelt

11. Hvis der er nogen konflikt mellem disse vilkår og specifikke vilkår, der fremgår andetsteds på dette websted, har sidstnævnte forrang.

12. Hvis et vilkår findes ulovligt, ugyldigt, eller på anden måde ikke kan håndhæves pga. lovgivningen i den stat eller det land, hvor dette vilkår er bestemt til at finde anvendelse, skal det udskilles fra og slettes i det omfang og inden for den lovgivning, hvor vilkåret er ulovligt, ugyldigt eller ikke kan håndhæves, mens de resterende vilkår skal forblive og være fuldt gældende, fortsat være bindende og kunne håndhæves

13. Disse betingelser er underlagt af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.